Даваа - Баасан: 9:00 - 18:00 / Бямба, Ням амрана info@ensure.mn

НУТГИЙН ИРГЭДИЙН БАЙГАЛИА ХАМГААЛАХ 8 САНААЧИЛГЫГ САНХҮҮЖҮҮЛНЭ

Дэлгэрэнгүй

БОАЖЯ, НҮБХХ-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь”  төслийн бүс нутагт хамрах Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн 13 суманд эдгээр 39 төсөл хэрэгжих юм.

Дэлгэрэнгүй

Тус үнэлгээгээр орлогын 10, орлогын бус 29, нийт 39 бичил төслийн санал дэмжлэг авч, бичил төслийн санхүүжилт авах нөхцлийг хангасан байна.

Дэлгэрэнгүй

Төслийн саналыг газар нутгийн байрлалаар авч үзвэл Архангай аймгийн 4 сумын 61, Баянхонгор аймгийн 4 сумын 50, Говь-Алтай аймгийн 3 сумын 42, Завхан аймгийн 2 сумын 42 төсөл байна.

Дэлгэрэнгүй

Говийн элсний нүүлтийг багасгадаг, олон олон биологийн төрөл зүйлийн амьдрах орчин болдог хармаг жимсийг  үрээр тарьж үрсэлгээ бэлтгэх туршилтын ажлыг Говь-Алтай аймгийн Цогт сумын Баянтоорой тосгонд үйл ажиллагаа явуулдаг “Ээж хайрхан” нөхөрлөлд 2020 оны 4 дүгээр сараас хийж эхэллээ

Дэлгэрэнгүй