Даваа - Баасан: 9:00 - 18:00 / Бямба, Ням амрана info@ensure.mn


Бид байгальд ээлтэй төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 7.37

Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн эко аялал жуулчлал хөгжүүлэх төсөл

Гурван тамирын бэлчир төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 7.19

Ногоон тэжээл тариалах төсөл

Илчлэг хүнс төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 6.52

Хатаасан мах, борцны үйлдвэр байгуулахШалгарсан


Удам залгах бэлчээр

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 7.79

Булгийн эх, хадлангийн талбай хашиж хамгаалах төсөлШалгарсан


Хэрэмийн тал

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 6.77

Ойжуулалтын төсөлШалгарсан


Хүрэн зулзага төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 6.68

БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ, ОЙГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ, ОРЛОГЫН БУС БИЧИЛ ТӨСӨЛ

Уст цэг ба бэлчээрийн даац төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 6.55

Уст цэгийг нэмэгдүүлэн өөрсдийн малын бэлчээр нутгийг доройтлоос сэргийлж , малаа чанаржуулж гишүүдийнхээ орлогыг нэмэгдүүлэх төсөл

Цагаан овоо төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 6.53

Булгийн эх хашиж хамгаалах төсөл

Усны эх бүрдний эх төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 6.45

НУТГИЙН БУЛАГ НУУРЫН УСЫГ СЭРГЭЭХ ТӨСӨЛ

Галуут нутаг төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 6.30

Булгийн эх, хадлангийн талбай хашиж хамгаалах төсөл

Эрүүл ой төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 5.47

Мод тарих, ойжуулалт хийх

ЭХ БАЙГАЛАА ХАЙРЛАН ХАМГААЛЪЯ төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
2020-09-06
Төслийн үнэлгээ - 6.89

Хайрхан суманд газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг БАЯН МОГОЙ ХОРШОО

2020-09-05
Төслийн үнэлгээ - 6.45

Төслийн хүрээнд байгуулагдсан ХЭРЭМТЭЙ бүлэг

2020-09-06
Төслийн үнэлгээ - 6.44

Төслийн хүрээнд байгуулагдсан ОЛОН ЦОХИО бүлэг

ЭНХ-ХАЙРХАН төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
2020-09-05
Төслийн үнэлгээ - 6.16

суманд үйл ажиллагаа явуудлаг эмэгтэйчүүд давамгайлсан ЧИН-ЭНХ бүлэг

Саруул ирээдүй төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
2020-09-05
Төслийн үнэлгээ - 6.01

Анх удаа байгуулагдсан бүлэг

ОВООТ ХАЙРХАН төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
2020-09-05
Төслийн үнэлгээ - 6.00

Төслийн хүрээнд байгуудагдсан ОВООТ ХАЙРХАН БҮЛЭГ

ЭХ БУЛАГ төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
2020-09-05
Төслийн үнэлгээ - 5.73

ХӨГЖЛИЙН ТҮҮЧЭЭ ХАЙРХАН хоршоо нь газар тариалангын үйл ажиллагааг харйхан суманд явуулдаг.

НОГООН ДЭЛХИЙ төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
2020-09-05
Төслийн үнэлгээ - 5.52

2019 онд бэлчээрийн менежментийн чиглэлээий байгуулагдсан баянгол БАМБ нөхөрлөл

НОГООН БАЙГАЛЬ төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
2020-09-05
Төслийн үнэлгээ - 5.49

Төслийн хүрээнд байгуулагдсан ТАЛЫН ТОЛГОЙ БҮЛЭГШалгарсан


Төслийн үнэлгээ - 8.38

Төслийн хүрээнд байгуулагдсан ХАЙРХАН ЭХ БАЙГАЛЬДАА ЭЭЛТЭЙ НЭГДЭЛ ТББ.Шалгарсан


Төслийн үнэлгээ - 8.19

төслийн хүрээн байгуудагдсан ИХ ДАШЛИН малчдын бүлэгШалгарсан


Төслийн үнэлгээ - 8.02

Бөхөн шар нууруунд байрлах ойн чиглэлийн НЯГТ НӨХӨРЛӨЛ

Төслийн үнэлгээ - 7.37

Ногоон хөгжил ТББ нь ЕБСургуулийн Еко кулб-д түшиглэн байгуулагдсан ТББ.

Шимт хөрс төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
Төслийн үнэлгээ - 6.35

Анх байгуулагдаж байгаа Манлай хишиг бүлэг

Төслийн үнэлгээ - 6.32

Төслийн хүрээнд байгуулагдсан Цагаан нуур малчдын бүлэг

Ойжуулалт төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
Төслийн үнэлгээ - 6.09

ХУСТАЙН ОЙН нөхөрлөл

Төслийн үнэлгээ - 6.06

Төслийн хүрээнд байгуулагдсан ИХ ХАВЧИГ нэртэй бүлэг

Авралт төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
Төслийн үнэлгээ - 5.97

Төслийн хүрээнд байгуулагдсан ХАЙРХАН БҮЛЭГ

Уушгийн булаг төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
Төслийн үнэлгээ - 5.54

Анх удаа байгуулагдаж байгаа бүлэг.Шалгарсан


био бордоо

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 6.53

эрдэнэмандал сумын эмэгтэйчүүдийн бүлэг

хэвтээ толгой

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.83

төслийн хүрээнд байгуулагдсан бүлэг

бургаст

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.52

төслийн хүрээнд байгуулагдсан малчны бүлэг

сүүн цацал

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.10

эрдэнэмандал сумын эмэгтэйчүдийн бүлэгШалгарсан


хөдөлмөрч эрдэнэмандал нэгдэл

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 7.82

төслийн хүрээнд байгуулгадсан малчны бүдэгШалгарсан


бөхөн шар урт шивэрт

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 7.57

төслийн хүрээнд байгуулгадсан ТББ

хан оюут

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 6.62

төслийн хүрээнд байгуулгадсан зорилтот газар байрлах малчны бүлэг

хөгжлийн түүчээ-мандал

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 6.60

төслийн хүрээнд байгуулгадсан эко клуб

дэрст цүүр

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 5.82

эрдэнэмандал сумын дэрст цүүр хоршоо

хааны хот

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 5.61

эрдэнэмандал сумын эмэгтэйчүүдийн эко клуб

удам залгасан малчин

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 5.33

төслийн хүрээнд байгуулагдсан малчны бүлэг

шар даваа нөхөрлөлийн мод үржүүлгийн төсөл

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 5.26

эрдэнэмандал сумын ойн нөхөрлөл

нохой ундаг

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 5.16

эрдэнэмандал сумын рашааны нөхөрлөл

ундармал хануй

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 5.11

эрдэнэмандал сумын эмэгтэйчүүдийн бүлэг

нарийн бүлэг

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 4.92

эрдэнэмандал сумын хадлангийн бүлэгШалгарсан


Цэвэр орчин биднээс эхлэлтэй

Архангай аймаг Өлзийт сум
2020-09-03
Төслийн үнэлгээ - 7.51

Цэвэр орчин биднээс эхлэлтэй бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан бүлэг.

Өөлд зүмбэр аялал

Архангай аймаг Өлзийт сум
2020-09-06
Төслийн үнэлгээ - 6.64

Өөлд зүмбэр аялал төсөлийн хүрээнд байгуулагдсан малчны бүлэг

Өсвөр сүрэг

Архангай аймаг Өлзийт сум
2020-09-06
Төслийн үнэлгээ - 6.57

Өсвөр сүрэг төсөлийн хүрээнд байгуулагдсан малчины бүлэг

Оройн таригал царгас

Архангай аймаг Өлзийт сум
2020-09-06
Төслийн үнэлгээ - 6.01

Оройн таригал царгас бүлэг нь төслийн хүрэаэнд байгуулагдсан

Өгөөмөр нөхөрлөл

Архангай аймаг Өлзийт сум
2020-09-06
Төслийн үнэлгээ - 5.93

Өгөөмөр нөхөрлөл төсөлийнхүрээнд байгуулагдсан бүлэг

Эрүүл ой дундрашгүй баялаг

Архангай аймаг Өлзийт сум
2020-09-06
Төслийн үнэлгээ - 5.71

Эрүүл ой дундрашгүй баялаг төсөлийн хүрээнд байгуулагдсан ойн нөхөрлөлШалгарсан


Өлзийт өрнөл нэгдэл

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 7.96

Эко ногоон байгаль бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсанШалгарсан


Баян байшир

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 6.92

Баян байшир ойн нөхөрлөл нь төслийн хүрээнд байгуулагдсанШалгарсан


Сургууль Залуу манлайлал Эко клуб

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 6.68

Сургууль Залуу манлайлал Эко клуб бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан

Тахилт Ачаат Хоршоо

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 6.24

Тахилт Ачаат Хоршоо нь 2012 онд байгуулагдсан хоршоо юм

Рашаант булаг

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 5.98

Рашаант булаг малчны бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан бүлэг

Ундрах булаг нөхөрлөл

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 5.77

Ундрах булаг нөхөрлөл малчны бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан

Гончигын булаг

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 5.48

Гончигын булаг малчны бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан

Төслийн үнэлгээ - 5.37

Бөхөн шарын нурууны усны эко системийг хамгаалах малчны бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан

Мөнхийн Ундрага нөхөрлөл

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 5.34

Мөнхийн Ундрага нөхөрлөл бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсанШалгарсан


Абугийн баянбүрд

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 6.52
Эвсэг

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 5.99
Эх дэлхийгээ хайрлая

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 5.33
Арвин ургац

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 5.16
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 2.63


Шалгарсан


Ногоон бэлчээр

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 6.69
Эх дэлхийдээ ээлтэй хандая

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 4.94
Бэлчээрээ хамгаалцгаая

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 4.63
Өгөөмөр-1 тэжээлийн ургамал тариалах төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 7.14
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 7.08
Дулаан илч сайжруулсан түлшний төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 6.56
Дөрвөн улирлын амин дэм, хармаг үрсэлгээ төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 6.28
Унаган байгаль- малчин оролцоо

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.91
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.45
Бэлчээрийн даацыг тэнцвэржүүлэх төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.16
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.28


Шалгарсан


Хог хаягдлын менежмент төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 6.70


Шалгарсан


Буянт байгаль төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 6.53


Шалгарсан


Зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах нь

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 6.53
Өндөр төгөл төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 5.69
Ус чандмань эрдэнэ-мод амин эрдэнэ

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 5.64
Алтан наран төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 5.51
Их говийн жимс төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 5.24
Зармангийн загийн шугуй төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 5.13
Эх байгаль -Элгэн төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 4.98
Ногоон ирээдүй

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 4.63
Бай Баян-Овоог хамгаалах төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 3.95
Нутгийн хөрсний амт

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 5.54
Ембүүт эвтэй нөхөд

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 4.87
Эко аялал

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 4.47


Шалгарсан


Баян дэрс

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 6.74


Шалгарсан


Нэн ховор, ховор ан амьтан хамгаалах

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 6.53
Бэлчээрийн ургамал тариалах

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 5.33
Хог хаягдлыг менежмент

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 5.33

Хог хаягдал ангилах

Бидний эх нутаг

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 4.93
Байгальд ээлтэй Баянцагаан

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 4.20
Дуган толгой

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 4.18
эко нэмэлт гадаргуут зуух

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
2020-09-10
Төслийн үнэлгээ - 7.45


Шалгарсан


эхийн голын жимсний мод

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
2020-09-10
Төслийн үнэлгээ - 6.51
Малчин бүсгүйчүүд

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
2020-09-10
Төслийн үнэлгээ - 6.15
Эрдэнэт шим

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
2020-09-10
Төслийн үнэлгээ - 3.21
Түмэн хармаг

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 7.37


Шалгарсан


Говийн баянбүрд

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 7.22


Шалгарсан


Мазаалай эко клуб

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 7.20
Бидний заган ой

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 6.84
Говийн төгөл

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 6.80
ногоон ирээдүй

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 6.13
Цагаан хаалга

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 6.07
Алтай нурууны үргэлжлэл дэх ан амьтан хамгаалах

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 5.83
Ногоон төсөл

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 5.39
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 6.65
Хөдөлмөрч говийнхон, Ээж хайрхан БНХМН

Говь-Алтай аймаг Цогт сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 6.64
Нарны алим, Таван эрдэнэ малчны бүлэг

Говь-Алтай аймаг Цогт сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 5.83
Захуйн шим, Тооройн гоёл малчны бүлэг

Говь-Алтай аймаг Цогт сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 4.15
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 4.02


Шалгарсан


Төслийн үнэлгээ - 7.29
Цэмцгэр тосгон, иргэдийн бүлэг

Говь-Алтай аймаг Цогт сум
Төслийн үнэлгээ - 5.18


Шалгарсан


2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 6.55


Шалгарсан


Эко Шар бүрдний эх Тунгалаг тарлан

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 6.52
Авдрант малчдын бүлэг, Арьс нэхий үйлдвэрлэл

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
2020-09-16
Төслийн үнэлгээ - 6.03
Эко Хүрхрээ малчид, Тариаланчдын бүлэглэл

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 5.75
Баян-Бэлчээрт малчдын бүлэг Эрүүл мах төсөл

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 5.31


Шалгарсан


Улаан шалын хоолой Малчдын бүлэг

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
Төслийн үнэлгээ - 6.97


Шалгарсан


Баян -Эрдэнэ малчдын бүлэг Нутгийн Эзэд

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
Төслийн үнэлгээ - 6.50
Дулаан Уул малчдын бүлэг

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
Төслийн үнэлгээ - 5.10
Төслийн үнэлгээ - 4.37
Төслийн үнэлгээ - 4.36


Шалгарсан


илч нөхөрлөл

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 6.87


Шалгарсан


суман хайрхан бүлэг

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 6.57
хайрхан

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 6.34
Баян бүрд

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.18
Эрдэнийн сүүн брэнд

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.07
Баян хөндий

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.99
Алтан гадас

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.89
Газрын өгөөж

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.68


Шалгарсан


БАЯН ЗАРМАНГИЙН БҮРД ХОЛБОО

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 7.39

ТУНГАЛАГ ЗАРМАНШалгарсан


Цогцолбор орчин

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 6.88
Ургацын далай Эрдэнэ нөхөрлөл

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 6.05
Зарман

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 5.29
Газрын өгөөж

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 4.75
Дэлгэр булаг

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 4.65
хамтын хүч

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 4.57
Өлзийт

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 4.23
Бага бизай

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 4.22
Бүлээн ус Эрдэнэ

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 3.27


Шалгарсан


ҮНДЭС МӨЧИР

Завхан аймаг Их-Уул сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 6.63
ЦАГААН АЛТ МАЛЫН БУЯН

Завхан аймаг Их-Уул сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 5.99
ДОНЖ ХИЙЦ

Завхан аймаг Их-Уул сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.76
ӨӨДЛӨХ АЙЛ ҮҮДНЭЭСЭЭ

Завхан аймаг Их-Уул сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.44
Ногоон Ирээдүй

Завхан аймаг Их-Уул сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.01


Шалгарсан


''НОГООН БАЙГАЛЬ УХААЛАГ МАЛЧИН '',

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 7.04


Шалгарсан


ШУУРХАЙ ЖИРГЭЭ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 6.67
АНАГААХ УВИДАС АЯ ТУХТАЙ ОРЧИН

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 6.17
МАРАЛ БУГА

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 6.07
ХЭРЭГЦЭЭТЭЙ ХЭРЭГСЭЛ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 5.52
ХАНДЛАГАА ӨӨРЧЛӨЖ ХАМТДАА ХӨГЖИЕ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 5.20
ЭКО МАНЛАЙЛАЛ -ЭКО ИРЭЭДҮЙ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 5.15
НОГООН АЛТ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 5.15
Төслийн үнэлгээ - 5.02
АШИД МӨНХ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 4.84
Ундаарга булгийн эх хамгаалах

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 4.83
НОГООН БАЙГАЛИЙН ИВЭЭЛ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 4.69
Сангийн далай сайхан сэвсүүл

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 4.34
НУТГИЙН ТАРВАГА

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 4.03
АМЬДРАЛЫГ ТЭТГЭГЧ ЧАНДМАНЬ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 3.74


Шалгарсан


Ногоон төгөл

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 6.93

мод үржүүлгийн талбай байгуулах

Бат-Ундарга

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 6.62

жимс жимсгэнийг үйлдвэрлэх боловсруулах

Илч түлш

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-05
Төслийн үнэлгээ - 6.15

Үрсээр шахмал түлш гарган хог хаягдалыг бууруулах

2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 6.12

мод үржүүлжгийг хөгжүүлэх

Сайхан ой

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-10
Төслийн үнэлгээ - 5.92

мод үржүүлэг

Сонинхангай нөхөрлөл

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 5.78

жимс жимсгэнэ боловсруулах

Тосон эко жимс

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 5.71

ойн дагалт баялагийг ашиглан өрхийн амьжиргааг дэмжих

Газрын өгөөж

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 5.35

ногоон тэжээл тариалах

Суф-монгол

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 5.18

эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх

Одон жуулчны бааз

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 4.44

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхШалгарсан


соргог бэлчээр

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 8.38

малчдын бүлгийн гишүүд бүгд оролцсон бэлчээрийг зөв ашиглах төсөлШалгарсан


Дэлгэрэх ОНТХГ-н менежментийг тогтворжуулах

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 7.51

орон нутгийн хамгаалттай газрыг байгалийн нөөцөөс биеэ даасан хамгаалттай захиргаа болгох

Төслийн үнэлгээ - 6.58

Халуун рашаанд тулгуурлан усны менежментийг хөгжүүлэн, замбараагүй аялал жуулчлалыг нөхөрлөлийн менежментээр хөгжүүлэх

тарвага

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 6.49

монгол тарвага өсгөн үржүүлж хамгаалах

Төслийн үнэлгээ - 6.42

аялал жуулчлалыг жишиг байдлаар хөгжүүлэх

Төслийн үнэлгээ - 5.89

Ойн зурвас хашааллан зэрлэг амьтдын амьдрах орчин сайжруулах

хоггүй цэвэрхэн-тосонцэнгэл төсөл

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 5.43

хог хаягдлын менежмент

Эко клуб байгуулах

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 5.39

сургуулийн эко клубын үйл ажиллагааг дэмжих

Төслийн үнэлгээ - 5.10

хог хаягдлыг боловсруулах, 2догч түүхий эд авах цэг байгуулах

нүхэн хад

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 4.44

хадлангийн талбай хашаалах

Унаган байгалиа хайрлан хамгаалъя

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 4.30

малын тэжээл болон хадлангийн талбай тариалах