Даваа - Баасан: 9:00 - 18:00 / Бямба, Ням амрана info@ensure.mn
2021
Шалгарсан


Монгол тарвагаа хамгаалья

Архангай аймаг Батцэнгэл сум

Монгол тарвагаа хамгаалья2021
Шалгарсан


Зулзган ой

Архангай аймаг Батцэнгэл сум

Өндөр овоот нөхөрлөл2021
Шалгарсан


Тайван орчин бичил төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум

Баян толин булаг нөхөрлөл2021
Шалгарсан


Баянхайрхан-Зөв мөрөөдлийн хөтөч

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум

ОНТХамгаалалттай газар Баянцагааны нуруунд амьдардаг зэрлэг ан амьтанг малдын бүлэг нөхөрлөлийн хүрээнд хамгаалах2021
Шалгарсан


Цоохор дээлтээ судалнаа

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум

Цоохондойт уулынхан ТББ2021
Шалгарсан


Дулаан уул /Хармаган гоёо/

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум

ургамал хамгаалах2021
Шалгарсан


Ургамал хамгаалах Агропарк байгуулах

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум

ховор болон бусад хэт ашиглалтан өртөөд хомсдож буй ургамлыг хамгаалах, тарьмалжуулах2020
Шалгарсан


Удам залгах бэлчээр

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 5.84

Булгийн эх, хадлангийн талбай хашиж хамгаалах төсөл2020
Шалгарсан


Хэрэмийн тал

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 5.08

Ойжуулалтын төсөл2020
Шалгарсан


Хүрэн зулзага төсөл

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 5.01

БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛ, ОЙГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ, ОРЛОГЫН БУС БИЧИЛ ТӨСӨЛ2020
Шалгарсан


Төслийн үнэлгээ - 6.29

Төслийн хүрээнд байгуулагдсан ХАЙРХАН ЭХ БАЙГАЛЬДАА ЭЭЛТЭЙ НЭГДЭЛ ТББ.2020
Шалгарсан


Төслийн үнэлгээ - 6.15

төслийн хүрээн байгуудагдсан ИХ ДАШЛИН малчдын бүлэг2020
Шалгарсан


Төслийн үнэлгээ - 6.02

Бөхөн шар нууруунд байрлах ойн чиглэлийн НЯГТ НӨХӨРЛӨЛ2020
Шалгарсан


био бордоо

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.90

эрдэнэмандал сумын эмэгтэйчүүдийн бүлэг2020
Шалгарсан


хөдөлмөрч эрдэнэмандал нэгдэл

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 5.86

төслийн хүрээнд байгуулгадсан малчны бүдэг2020
Шалгарсан


бөхөн шар урт шивэрт

Архангай аймаг Эрдэнэмандал сум
Төслийн үнэлгээ - 5.68

төслийн хүрээнд байгуулгадсан ТББ2020
Шалгарсан


Цэвэр орчин биднээс эхлэлтэй

Архангай аймаг Өлзийт сум
2020-09-03
Төслийн үнэлгээ - 5.63

Цэвэр орчин биднээс эхлэлтэй бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан бүлэг.2020
Шалгарсан


Өлзийт өрнөл нэгдэл

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 5.97

Эко ногоон байгаль бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан2020
Шалгарсан


Баян байшир

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 5.19

Баян байшир ойн нөхөрлөл нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан2020
Шалгарсан


Сургууль Залуу манлайлал Эко клуб

Архангай аймаг Өлзийт сум
Төслийн үнэлгээ - 5.01

Сургууль Залуу манлайлал Эко клуб бүлэг нь төслийн хүрээнд байгуулагдсан2020
Шалгарсан


Абугийн баянбүрд

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 4.89


2020
Шалгарсан


Ногоон бэлчээр

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 5.02


2020
Шалгарсан


Хог хаягдлын менежмент төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 5.03


2020
Шалгарсан


Буянт байгаль төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 4.90


2020
Шалгарсан


Зэрлэг амьтдын амьдрах орчныг сайжруулах нь

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 4.90


2020
Шалгарсан


Баян дэрс

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 5.06


2020
Шалгарсан


Нэн ховор, ховор ан амьтан хамгаалах

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 4.90


2020
Шалгарсан


эхийн голын жимсний мод

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
2020-09-10
Төслийн үнэлгээ - 4.88


2020
Шалгарсан


Говийн баянбүрд

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 5.41


2020
Шалгарсан


Мазаалай эко клуб

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 5.40


2020
Шалгарсан


Төслийн үнэлгээ - 5.47


2020
Шалгарсан


2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 4.92


2020
Шалгарсан


Эко Шар бүрдний эх Тунгалаг тарлан

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 4.89


2020
Шалгарсан


Улаан шалын хоолой Малчдын бүлэг

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
Төслийн үнэлгээ - 5.23


2020
Шалгарсан


Баян -Эрдэнэ малчдын бүлэг Нутгийн Эзэд

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
Төслийн үнэлгээ - 4.87


2020
Шалгарсан


илч нөхөрлөл

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 5.15


2020
Шалгарсан


суман хайрхан бүлэг

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
2020-09-08
Төслийн үнэлгээ - 4.93


2020
Шалгарсан


БАЯН ЗАРМАНГИЙН БҮРД ХОЛБОО

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 5.54

ТУНГАЛАГ ЗАРМАН2020
Шалгарсан


Цогцолбор орчин

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн үнэлгээ - 5.16


2020
Шалгарсан


ҮНДЭС МӨЧИР

Завхан аймаг Их-Уул сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 4.97


2020
Шалгарсан


''НОГООН БАЙГАЛЬ УХААЛАГ МАЛЧИН '',

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 5.28


2020
Шалгарсан


ШУУРХАЙ ЖИРГЭЭ

Завхан аймаг Их-Уул сум
Төслийн үнэлгээ - 5.00


2020
Шалгарсан


Ногоон төгөл

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
2020-09-07
Төслийн үнэлгээ - 5.20

мод үржүүлгийн талбай байгуулах2020
Шалгарсан


соргог бэлчээр

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 6.28

малчдын бүлгийн гишүүд бүгд оролцсон бэлчээрийг зөв ашиглах төсөл2020
Шалгарсан


Дэлгэрэх ОНТХГ-н менежментийг тогтворжуулах

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 5.63

орон нутгийн хамгаалттай газрыг байгалийн нөөцөөс биеэ даасан хамгаалттай захиргаа болгох