Даваа - Баасан: 9:00 - 18:00 / Бямба, Ням амрана info@ensure.mn
Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь

Бичил төслийн танилцуулга

Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь

Сүүлд нэмэгдсэн төслүүд

БИДНИЙ ТУХАЙ

Бичил төслийн товч танилцуулга

"Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь" төслийн хүрээнд зорилтот орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих замаар биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах чиглэлээр төслийн зорилтот ашиг хүртэгчдэд олгох бичил төсөл сонгон шалгаруулна.

Орлогын бус

Орлогын бус бичил төсөлд олгох санхүүжилтийн дээд хэмжээ 20 сая төгрөг байна.

Орлогын

Орлого олох бичил төсөлд олгох санхүүжилтийн дээд хэмжээ 35 сая төгрөг байна.

ТӨСӨЛ

Шалгарсан төслүүд

Шалгарсан


Ногоон бэлчээр

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 6.69
Шалгарсан


Говийн баянбүрд

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 7.22
Шалгарсан


Мазаалай эко клуб

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 7.20
Шалгарсан


эхийн голын жимсний мод

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
2020-09-10
Төслийн үнэлгээ - 6.51
Шалгарсан


Дэлгэрэх ОНТХГ-н менежментийг тогтворжуулах

Завхан аймаг Тосонцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 7.51

орон нутгийн хамгаалттай газрыг байгалийн нөөцөөс биеэ даасан хамгаалттай захиргаа болгох

Шалгарсан


Абугийн баянбүрд

Баянхонгор аймаг Баацагаан сум
2020-09-09
Төслийн үнэлгээ - 6.52
МЭДЭЭ

Шинэ мэдээ


БОАЖЯ, НҮБХХ-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь”  төслийн бүс нутагт хамрах Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн 13 суманд эдгээр 39 төсөл хэрэгжих юм.

Дэлгэрэнгүй

Тус үнэлгээгээр орлогын 10, орлогын бус 29, нийт 39 бичил төслийн санал дэмжлэг авч, бичил төслийн санхүүжилт авах нөхцлийг хангасан байна.

Дэлгэрэнгүй

Төслийн саналыг газар нутгийн байрлалаар авч үзвэл Архангай аймгийн 4 сумын 61, Баянхонгор аймгийн 4 сумын 50, Говь-Алтай аймгийн 3 сумын 42, Завхан аймгийн 2 сумын 42 төсөл байна.

Дэлгэрэнгүй