Даваа - Баасан: 9:00 - 18:00 / Бямба, Ням амрана info@ensure.mn
Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь

Бичил төслийн танилцуулга

Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь

Сүүлд нэмэгдсэн төслүүд

БИДНИЙ ТУХАЙ

Бичил төслийн товч танилцуулга

"Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь" төслийн хүрээнд зорилтот орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих замаар биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, газрын доройтлыг бууруулах чиглэлээр төслийн зорилтот ашиг хүртэгчдэд олгох бичил төсөл сонгон шалгаруулна.

Орлогын бус

Орлогын бус бичил төсөлд олгох санхүүжилтийн дээд хэмжээ 20 сая төгрөг байна.

Орлогын

Орлого олох бичил төсөлд олгох санхүүжилтийн дээд хэмжээ 35 сая төгрөг байна.

ТӨСӨЛ

Шалгарсан төслүүд

Шалгарсан


Монгол тарвагаа хамгаалья

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 10.21

Монгол тарвагаа хамгаалья

Шалгарсан


Зулзган ой

Архангай аймаг Батцэнгэл сум
Төслийн үнэлгээ - 8.15

Өндөр овоот нөхөрлөл

Шалгарсан


Баянхайрхан-Зөв мөрөөдлийн хөтөч

Баянхонгор аймаг Баянцагаан сум
Төслийн үнэлгээ - 11.06

ОНТХамгаалалттай газар Баянцагааны нуруунд амьдардаг зэрлэг ан амьтанг малдын бүлэг нөхөрлөлийн хүрээнд хамгаалах

Шалгарсан


Цоохор дээлтээ судалнаа

Баянхонгор аймаг Шинэжинст сум
Төслийн үнэлгээ - 10.99

Цоохондойт уулынхан ТББ

Шалгарсан


Тайван орчин бичил төсөл

Баянхонгор аймаг Баян-Өндөр сум
Төслийн үнэлгээ - 10.81

Баян толин булаг нөхөрлөл

Шалгарсан


Дулаан уул /Хармаган гоёо/

Говь-Алтай аймаг Чандмань сум
Төслийн үнэлгээ - 10.87

ургамал хамгаалах

МЭДЭЭ

Шинэ мэдээ


НУТГИЙН ИРГЭДИЙН БАЙГАЛИА ХАМГААЛАХ 8 САНААЧИЛГЫГ САНХҮҮЖҮҮЛНЭ

Дэлгэрэнгүй

БОАЖЯ, НҮБХХ-ийн хамтран хэрэгжүүлж буй “Монголын унаган байгалийн хүлцэл, тогтворжилтыг хангах нь”  төслийн бүс нутагт хамрах Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Завхан аймгийн 13 суманд эдгээр 39 төсөл хэрэгжих юм.

Дэлгэрэнгүй

Тус үнэлгээгээр орлогын 10, орлогын бус 29, нийт 39 бичил төслийн санал дэмжлэг авч, бичил төслийн санхүүжилт авах нөхцлийг хангасан байна.

Дэлгэрэнгүй