Даваа - Баасан: 9:00 - 18:00 / Бямба, Ням амрана info@ensure.mn
Шалгарсан

Цогцолбор орчин

Говь-Алтай аймаг Эрдэнэ сум
Төслийн дундаж үнэлгээ - 6.88
68.80%
Аймгийн үнэлгээ - 8.83
88.30%
Сумын үнэлгээ - 7.91
79.10%
Төсийн нэгжийн үнэлгээ - 3.90
39.00%

Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад оруулсан газруудад орших ховор амьтан болох Хар сүүлт, Цоохор ирвэс, Аргаль, Янгир ямааны тоо толгойг өсгөх амьдрах орчныг нь сайжруулах, хамгаалах ажлыг иргэдийн оролцоотой шийдэж, ЭКО клубтай хамтарч малчдын хандлагыг өөрчлөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд төслийн зорилго оршино. Булаг шандны эхийг хамгаалаж, зэрлэг амьтны усан хангамжийг нэмэгдүүлэх.  

Хайх

Ангилал