Даваа - Баасан: 9:00 - 18:00 / Бямба, Ням амрана info@ensure.mn
Шалгарсан

МАЛЫН ТООГ БУУРУУЛАХ ЗАМААР БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ХАМГААЛАТЫГ САЙЖРУУЛАХ НЬ төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
Төслийн дундаж үнэлгээ - 8.38
83.83%
Аймгийн үнэлгээ - 6.98
69.80%
Сумын үнэлгээ - 9.87
98.70%
Төсийн нэгжийн үнэлгээ - 8.30
83.00%

Хайх

Ангилал