Даваа - Баасан: 9:00 - 18:00 / Бямба, Ням амрана info@ensure.mn
Шалгарсан

БӨХӨН ШАРЫН НУРУУНЫ ОЙН ДОРОЙТОЛЫГ БУУРУУЛАХ, БИОЛОГИЙН ТӨРӨЛ ЗҮЙЛИЙГ ХАМГААЛАХ төсөл

Архангай аймаг Хайрхан сум
Төслийн дундаж үнэлгээ - 8.19
81.93%
Аймгийн үнэлгээ - 7.41
74.10%
Сумын үнэлгээ - 9.67
96.70%
Төсийн нэгжийн үнэлгээ - 7.50
75.00%

1. Малын хөл болон хүний буруутай үйл ажиллагаас болж ойн доройтолд орсон ойн захын  4га газрыг хашиж нөхөн сэргээлт хийх

2. Үрийн нөөц бүрдүүлэх. 

Хайх

Ангилал